Water & Development Research Group - a multi- and interdisciplinary research group Water & Development Research Group - a multi- and interdisciplinary research group Water & Development Research Group - a multi- and interdisciplinary research group Water & Development Research Group - a multi- and interdisciplinary research group Water & Development Research Group - a multi- and interdisciplinary research group

Tutkimuksemme keskittyvät veteen, planeettamme elämän elinehtoon ja samalla yhteiskuntien ja ekosysteemien mahdollistajaan. Vesi on nykypäivänä sekä paikallisesti että globaalisti tärkeä tutkimuskohde, sillä vesivaroihin vaikuttavat lukuisat yhteenkietoutuneet tekijät, jotka aiheuttavat paineita siniselle elinehdollemme. On kuitenkin huomioitava, että samaan aikaan potentiaalia on valtavasti. Monet yhteiskunnalliset ja ekologiset asiat linkittyvät toisiinsa juuri veden kautta.

Ryhmämme tutkii vettä lukuisista eri näkökulmista. Työmme keskittyy politiikkaan ja siihen liittyviin paradigmoihin, kuten vesiturvallisuuteen, kestävyyteen, haavoittuvuuteen ja sopeutumiseen, muutama mainitaksemme. Tutkimme vettä esimerkiksi maatalouden, kaupungistumisen, energiantuotannon, ekosysteemien, ilmastonmuutoksen ja lukuisten muiden tekijöiden kautta. Maantieteellisesti työssämme on vahva globaali tarkastelutaso, mutta tutkimme vettä myös alue- ja paikallistasoilla , myös Suomessa.

Toisin sanoen, mihin tähtäämme? Tavoitteenamme ovat tulevaisuuden asiantuntijat, visiönäärit ja yhteiskunnan suunnannäyttäjät. He ovat tutkijoita ja opiskelijoita, joilla on intohimo tutkimustyöhön ja halu syventää ja laajentaa ymmärystään veteen liittyvistä ongelmista, painopisteenä ratkaisu- ja innovaatiokeskeinen tutkimus. Me emme vain tunnista ongelmia, me haluamme myös ratkaista ne.


Tutkimus


Monitieteinen lähestymistapa veteen, tavoitteena kestävyys ja tasapainoinen kehitys

Koulutus


Tarjoamme koulutusta keskittyen veteen ja sen rooliin sosiaalisessa, taloudellisessa ja ympäristöllisessä kehityksessä. Keskitymme paikalliseen, alueelliseen ja globaalitasoon.

Asiantuntijapalvelut


Asiantuntijuutemme keskittyy vesiresurssien integroidun kehityksen ja hallinnan tukemiseen. Innovoimme ratkaisuja yhdistämällä teknologioita, strategioita ja politiikan keinoja.